Skip to content

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
SB Beauty & Productions Oy 2612854-7

2. Rekisteriasioita hoitaa
SB Beauty & Productions Oy, 2612854-7
Suvi Pitkänen, info@ouluclinic.fi

3. Rekisterin nimi
Salon Glow:n ajanvaraus-ja asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Ouluclinicin toimintojen kuten esteettinen kauneudenhoito,kosmetologi ja asiakassuhteiden hoitoa, ajanvarauksia ja kassatoimintoja varten olemassaoleva rekisteri.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriimme tallennetaan seuraavat tiedot:
  - henkilön tai yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  - henkilön syntymäaika, yrityksen y-tunnus, syntymäaika ja asiakaspalaute.
  - henkilön antama suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin
  - henkilön toivoma työntekijä palvelulle
  - henkilön tilaamien ja hänelle myytyjen palveluiden ja tuotteiden tiedot hintoineen
  - henkilön muut tiedot, kuten allergiat ja terveystiedot, jotka voivat vaikuttaa palveluihin ja käytettäviin tuotteisiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään Glow Union Oy:n nettiajanvaraukseen tai asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteessa. Tietoja (hoitokokonaisuudet, värireseptit, ripsipituudet, hieronnat) lisäävät myös yrityksessä
työskentelevät.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Mitään tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan kirjallista pyyntöä. Henkilötietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä kirjallisesti pyytäessä. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä kirjallisesti pyytäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennettu aineisto:
SB Beauty & Productions Oy on siirtänyt asiakasrekisterinsä Timma ajanvarausjärjestelmään, joka on EU:n tietosuojasäännösten ( GDPR ) mukainen. Timma järjestelmä on suojattu salasanoin ja siihen on pääsy vain SB Beauty & Productions Oy:n työntekijöillä. Sähköpostin lukuoikeus on rajattu vain niille henkilöille, joiden työtehtäviin niiden käsitteleminen, lukeminen, vastaaminen ja poistaminen kuuluvat.

Manuaalinen aineisto:
Vanha manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa, johon avain on vain niillä henkilöillä, joiden työtehtäviin niiden käsittely kuuluu. Manuaalinen aineisto tullaan siirtämään tulevaisuudessa mahdollisimman paljon sähköiseen rekisteriin ja kaikki tarpeeton manuaalinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti välittömästi.

9. Tarkastamisoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa heistä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, sekä muutenkin turvautua henkilötietolain mukaisiin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle ( Kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta toimipisteessä.

Panosta itseesi, anna meidän huolehtia ulkonäöstäsi. Me pyrimme aina palvelemaan asiakaita luotettavasti ja nopeasti ammattitaidolla.

 

OULUCLINIC
Isokatu 55
90100 Oulu
puh. 040 1830226

info@ouluclinic.fi 
Tietosuojaseloste

 
www:WebWire